Vad är NPF

Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är De som har problem med med bland annat uppmärksamhet, struktur, koncentration och sociala situationer. Det finns flera olika neuropsykiatriska diagnoser, bland andra ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes och OCD

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspbergs syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – OCD.

De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

 

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

reglering av uppmärksamhet

impulskontroll och aktivitetsnivå

samspelet med andra människor

inlärning och minne

att uttrycka sig i tal och skrift

motoriken

Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar, tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Detta kan medföra en ökad självmordsrisk.

 

De svårigheter som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har syns inte utanpå. Därför är omgivningen ofta oförstående inför känsloutbrott, annorlunda reaktioner eller avvikande socialt beteende.

 

Många människor har de här svårigheterna i större eller mindre grad. När svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning.