Visste du att 8000 barn och ungdomar i Sverige har diabetes? Sverige är det land efter Finland med världens högsta frekvens av diabetes hos barn. Insjuknandet av diabetes typ 1 har stigit med cirka 900 barn om året i Sverige och forskarna försöker komma på varför de insjuknade barnens immunceller angriper och förstör betacellerna som producerar insulin.

Skolskrapet stöttar forskningen kring barndiabetes

Det finns många sätt att hjälpa barn med diabetes och en stor hjälp är att stötta forskningen om barndiabetes. Skolskrapet vill gärna hjälpa till och ger 5 kr för varje skrapad folder oavkortat till Barndiabetesfonden och kampen om att hitta svaret på gåtan diabetes. Detta innebär att förutom att samla in pengar till klassen på ett effektivt sätt med Skolskrapet, gör vi samtidigt en god sak för Sveriges diabetessjuka barn – tillsammans! Visst är det fantastiskt?